رشد تورم و نقدینگی و شکست سیاست های اقتصادی دولت!!

تورم، هر روزه و هرماه در حال تاختن است و کمر مردم در زیر فشارهای فرزند آن یعنی گرانی در شرف شکستن می باشد.

بانک مرکزی به صورت رسمی بر رشد بی سابقه و وحشتناک نقدینگی حاصل از برخی سیاست های اشتباه طی سال های 84 تا 86 صحه گذاشته و کارشناسان نسبت به وقوع تورمی سرسام آور در ماه های پایانی امسال هشدار داده اند مگر آنکه دولت چاره ای برای مهار این نقدینگی و تورم ناشی از آن بیابد.

گمان نمی رود مردم روزهایی نه چندان دور را فراموش کرده باشند که هشدارها و ابراز نگرانی های دلسوزان ، مبنی بر رشد تورم در پی افزایش نقدینگی ناشی از اقدامات نسنجیده با بی تفاوتی مدیران دولت نهم رو به رو شد.

پاسخ دولت به منتقدان چنین بود که چه کسی گفته که نقدینگی بد است و چرا عده ای نمی خواهند  مردم پول دار باشند!

اما بی تفاوتی به هشدارها سبب شد که امروز تورم و گرانی روزافزون را شاهد باشیم.

مردم و شهروندان عادی شاید کارشناس نباشند ولی در کوچه، خیابان و هر محلی این سوال مطرح است که در سال های گذشته با نفت بشکه ای 8 دلار چرا زندگی راحت تر بود و گرانی کمتر ،اما اکنون با نفت بشکه ای 80 و 90 دلاری چرا کمتر کسی را توان گرداندن چرخ های زندگی است و گرانی در بیشتر کالاها به خصوص سبد مورد نیاز خانوار بیداد می کند.

نکته اول: نفت ارزان تر، زندگی راحت تر، گرانی کمتر!

نکته دوم: لزوم تجدیدنظر اساسی دولت در برنامه های اقتصادی 2 سال اخیر!

 

/ 0 نظر / 22 بازدید