سالی ۴۰۰ میلیار تومان پر،به همین راحتی!

طرح تغییر ساعت رسمی کشور که قرار بود یکی دو روز پیش در مجلس بررسی نهایی شود باز هم به تعویق افتاد (به زبان ساده،  خبری ازآن نشد!)‏

‏14 سال تغییر ساعت درکشور با تصمیمی که هیچ گاه مبنای کارشناسی آن مشخص نگردید به ناگاه متوقف شد.

البته دولت توجیهاتی را مطرح کرد از جمله این که کاهش مصرف انرژی بخصوص در ایام تابستان اثبات نشده یا آماری موجود نیست!

مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی از زیان سالیانه  400 میلیارد تومانی کشور در پی این اقدام دولت خبر داده است.

یعنی با یک حساب سرانگشتی در 2 سالی که دولت تغییر ساعات را متوقف کرده ، رقمی در حدود 800 میلیارد تومان زیان به اقتصاد ایران وارد شده است!!‏

البته دوستان عزیز حتما مستحضر میباشند که افزایش بی سابقه خاموشی ها در تابستانی که در آن قرار داریم بخصوص در نقاط جنوبی و گرمسیر کشوراز عوارض همین جلو نکشیدن ساعت رسمی کشور است ،نکته ای که دولت تا کنون درباره آن نظری نداده است.‏

البته نمایندگان مردم در خانه ملت نیز بی تفاوت از این موضوع عبور نکرده ،پس از اعتراضاتی ،طرحی یک فوریتی  را به منظور الزام دولت ارایه دادند که تاکنون و پس از گذشت چیزی در حدود 4 ماه از ارایه  طرح موصوف خبری از آن در دست نیست.‏

به عبارت دیگر باید گفت حتی اگر این طرح تا  پایان تابستان هم مطرح و تصویب شود ،عملا امسال اجرا شدنی نیست و نوشداروی پس از مرگ سهراب می باشد  و باید 400 میلیارد تومان دیگر را به آن 800 میلیارد 2 سال گذشته اضافه نمود. ‏

نکته:77 کشور جهان در  اقدامی عبث و بیهوده سالهاست که  ساعت رسمی خود را تغییر  می دهند و ایران 2 سال است که با پی بردن به بی خاصیت بودن آن، از انجام  این کار پرهیز میکند!! ‏

/ 0 نظر / 25 بازدید